Utbildning i AVANCERAT SPECIALSÖK - start hösten 2024

SPECIALSÖK är mer än bara den populära hundsporten NOSE WORK och skiljer sig en hel del. För dig som jobbar och tränar olika nosarbeten är den här utbildningen en fördjupning på ditt och din hunds nosarbete. På den här utbildningen lär du dig  och din hund mera djupgående kunskap om AVANCERAD  SPECIALSÖK! Utbildningen är uppdelad i 4 steg + examen. Steg 1-4 har alla ett litet prov i slutet på det vi lärt oss.

Vi lär oss läsa av hundens beteende, fokusera - både dig själv som förare och lär din hund att fokusera, precision, motivation, skriva stegringsplaner, lägga upp träningslogg, bygger ett otroligt samarbete som ger du sedan ser i många andra situationer under din hunds liv. Att arbeta med nosen är en fantastiskt jobb och aktivering för din hund.

Vi har mångårig erfarenhet, kunskap och forskning att utbilda dig och din hund till oanade nivåer!

Specialsökshunden har arbetat länge i människans tjänst. Vi arbetar med presentation, detektion, precision, diskrimination och identifikation samt kvalificerad inlärning i laboratoriemiljö. Vi går igenom optimering & kvantifiering av olika ämnen. Hantering, smittning av olika ämnen. Områden vi kommer att jobba med under denna utbildning är: plattform, sökbana, mini/microsök, precisonsspår, yt/marksök, markeringsträning, vattensök, inomhussök, utomhussök, id-sök mm. Sök i olika områden & miljöer. Utbildningen är inte specialiserad till någon direkt inriktning - det viktigaste är att lära din hund att jobba med olika inlärningsmetoder samt att jobba i olika miljöer. Att lära in något specifikt ämne om man i förlängningen önskar specialisera sig inom typ; vägglös, sprängmedel, kadaver, droger eller andra dofter - går otroligt fort efter denna utbildning.

Utbildningens mål är att ge hundar och hundförare en mycket grundläggande utbildning i avancerad specialsök. Det krävs en hel del träning mellan kurs-tillfällena för att vi ska nå vårt slutmål - examen.

Max 4 deltagare /grupp

Förkunskaper
Du ska ha gått en specialsök, grundkurs. Undervisningen sker via teoripass, diskussioner samt praktiskt arbete mm
Kursavgift: - varje steg kostar 6.500:- och faktureras månaden innan varje dels början- + examenskostnad: 1.500:-

Kurstid:  starten 2024 - kurstiderna  är kl. 10.00-15.00/16.00 - kurs-start planeras till hösten 2024

- du kan maila intresseanmälan.

2024 - instruktör/specialsökslärare; Nina Cooper Scholtzé
Del 1:
Del 2: 
Del 3:  
Del 4
Examen: 

Med reservation för ev ändringar. För mer info maila; info@lyckligahundar.se
Självinförskaffat träningsmaterial samt kurslitteratur tillkommer.
ANMÄLAN