Specialpedagog-/Resurshund - utbildning - start våren 2024

Vad är en Specialpedagoghund / Resurshund -  med inriktning terapi, rehab & socialtstöd för något?
Hunden har en fantastisk förmåga att acceptera människor utan att värdera. Den lägger inga värderingar i hur en människa ser ut, luktar eller vilken status man har i samhället. Att ha en hund i sin omgivning underlättar samtal, ökar livsglädjen, lättar upp stämningen och minskar människors känsla av isolering och utanförskap.

Hunden är lätt att träna och många i samhället tycker om hundar. Hunden fungerar ofta som ett socialt smörjmedel och öppnar upp till spontana samtal och kontakter. Det handlar också mycket om hundens raka sätt att kommunicera och deras tydliga sätt att visa signaler, som leder till att de är behagliga och trovärdiga att vara i närheten av. En hund som arbetar som social & terapihund dömer ingen för deras förflutna eller vad de har i bagaget, utan den tycker om människan för den den är.

Vinsterna är många när man involverar social & terapihundar i olika verksamheter. Genom kontakten och samspelet mellan människa och hund utvecklas människor efter de behov man har. En människa som är introvert och sluten blir mer utåtriktad och social. Någon som har låg självkänsla och svårt att lita på personer kan i kontakten med hunden lära sig lita på hunden och efter hand våga närma sig andra personer. Ett annat problem kan vara någon med empatistörningar eller helt avsaknad av empati som genom att vårda, lära sig att sköta om en hund helt kan lära sig utveckla dessa värdegrunder som är livsviktiga i dagens samhälle. Hunden kan även fungera som motivationshöjare och uppmuntra till fysisk aktivitet om så krävs. Självklart har hunden en skriven plats hos de människor som ibland behöver enbart sällskap men vi vet också att hälsomässigt är vinsterna otroligt mycket större.

Allt detta och enormt mycket mer kan ett social & terapihundekipage hjälpa till med, bara fantasin sätter gränser.
Vetenskapliga undersökningar visar att hunden, bara genom att närvara sänker pulsen hos människan och fungerar lugnande i stressade och oroande situationer. Att ta hjälp av hunden vid tillfällen såsom provtagningar på barn eller vid inlärningssvårigheter har visat sig ge rörande resultat.

För att en hund ska fungera som social & terapihund på bästa sätt ska både hund och hundförare vara väl utbildad. Hunden ska vara noggrant testad och föraren ska kunna läsa hundens signaler och hantera situationer därefter.
Hundteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Forskning visar att ett hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress.

UTBILDNING – innehåll & upplägg:
Utbildningen har såväl teoretiska samt praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av olika färdigheter som krävs för teamets examen. Utbildningen följer Socialsstyrelsens samt Länsstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg. Utbildningen hålls i vår lokal i Hemmesta, Furubacksvägen 10-12, Värmdö.
Utbildningen består av:
100 timmar verksamhetsförlagd utbildning (praktik)
250 timmar egen (distans) träning, litteraturstudier, specialarbete
1 examenstillfälle - bokas upp individuellt när ekipaget är klar för examen

Kurstider 2024
TEORETISKA TILLFÄLLEN - onsdagar kl. 18.00-21.00
6 mars, 29 maj, 28 augusti, 16 oktober,  18 december

PRAKTISKA TILLFÄLLEN på måndagar - varav 5 st med 1 extra teori-timme

kl. 18-19 har tidigare deltagare bjudits in för att deltaga o träna
29 januari - 18-19 - extra tillfälle - 375:- om man önskar (tidigare deltagare kommer ev o tränar)
19 februari - 18-19 extra tillfälle - 375:- om man önskar (tidigare deltagare kommer ev o tränar)
11 mars - 18-19
8 april - 18-19 - TEORI ;19-20
29 april- 18-19 - TEORI ;19-20
20 maj - 18-19 
10 juni - 18-19 - TEORI 19-20
26 augusti - 18-19
30 september - 18-19 - TEORI 19-20
28 oktober - 18-19
25 november - 18.19 - TEORI; 19-20
16 december - 18-19

Utbildningsmål:
Utbildningen syftar till att utbilda ekipaget att verka som ett pedagogiskt hundteam. Hundteamet syftar till att verka som stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap där pedagogiska inslag ligger i fokus. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra besök samt att föraren ska kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Koppla ihop läroplanernas uppdrag med hunden som verktyg för att stärka måluppfyllelsen och livskvaliteten för eleverna. Hundträning som bas för ett bra arbete i pedagogiska miljöer. Ett professionellt förhållnings-sätt, konflikthantering och professionella samtal. Ett professionellt förhållningssätt, där barn, ungdomar och elever sätts i fokus. Hur hundteamet kan bidra till att hjälpa barn, ungdomar och elever med olika särskilda behov, funktionshinder etc att utvecklas och tillgodogöra sig undervisningen eller liknande

Innehåll:
Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av teoriträffar, träningsträffar -  träning av hund och förare, litteraturstudier, specialarbete samt arbetsförlagd praktik. Lämplighetstest av hund. Grundläggande hundkunskap om: djuromsorg och hälsa, hundens etologi, hundens träning, tankar och träning med klicker. Praktiska träningsträffar - med olika övningar som kan användas i ekipagets praktik samt färdigt arbete. Kommunikation, bemötande och förhållandesätt. Hundens insatser anpassade till individer. Arbete med hund som pedagogisk verktyg. Arbete med barn med funktionsnedsättning. Arbete med barn i grupp och enskilt. Psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdom,
Motivationsarbete. Problemlösningar. Lösningsinriktad pedagogik. Hundrädsla, säkerhet, allergi. Verksamhetsförlagd utbildning/praktik. Socialstyrelsens riktlinjer. Jordbruksverkets riktlinjer
riskanalys

Utbildningskostnad:
Inprovningskostnad: 950:- faktureras i samband med inprovning
28.400:- inkl. moms (14.200:- inkl. moms – faktureras en månad innan start & 14.200:- inkl. moms – faktureras i början av augusti)
Examenskostnad: 6.250:- inkl. moms – faktureras innan examen. Examineringen sker på arbetsplatsen där hunden ska arbete och görs av en extern terapihundsinstruktör som vi har ett samarbete med.
Maila för mer info - till info@lyckligahundar.se