SPECIALSÖK - WORKSHOP

enstaka tillfällen - sök på röd kong

Vi fortsätter med Specialsöksträningen med sök i olika miljöer och med olika svårigheter. För att deltaga på dessa träningstillfällen - krävs att du tidigare sökt efter röd kong. 

Kursavgift: 550:- / tillfälle (ca 1,5 timme/ tillfälle)
Max 3 deltagare - minimum 2 st
Instruktör: Nina Cooper S (om inget annat anges)

Anmälan till workshop: sms till 076-213 10 08 - skriv workshop röd kong och vilka datum du vill deltaga
Plats meddelas via sms några dagar innan. 

Måndag 20 mars - kl. 18.30-20.00 - Vasagatan, Stockholm - instr Jenny - EXTRAINSATT träningstillfälle!

Måndag 29 maj - kl. 12.00-13.30
Anmälning sker via mail - info@lyckligahundar.se

ANMÄLAN