SPECIALSÖK - WORKSHOP

enstaka tillfällen - sök på röd kong

Vi fortsätter med Specialsöksträningen med sök i olika miljöer och med olika svårigheter. För att deltaga på dessa träningstillfällen - krävs att du tidigare sökt efter röd kong. 

Kursavgift: 550:- / tillfälle (ca 1,5 timme/ tillfälle)
Max 3 deltagare - minimum 2 st

Anmälan till workshop: sms till 070-797 14 21 - skriv workshop röd kong och vilka datum du vill deltaga
Plats meddelas via sms några dagar innan. 

fredag 27 oktober - kl. 15.00 - instr Jenny

onsdag 8 november - kl. 18.00 - instr Jenny

fredag 10 november - kl. 18.00 - instr jenny

ANMÄLAN