SPECIALSÖK - WORKSHOP - enstaka tillfällen - sök på röd kong

Vi fortsätter med Specialsöksträningen med sök i olika miljöer och med olika svårigheter. För att deltaga på dessa träningstillfällen - krävs att du tidigare sökt efter röd kong. 

Kursavgift: 500:- / tillfälle (ca 1,5 timme/ tillfälle)
Max 3 deltagare - minimum 2 st

Anmälan till workshop: sms till 070-797 14 21 - skriv workshop röd kong och vilka datum du vill deltaga
Plats meddelas via sms några dagar innan. 

lördag 8 juni - kl. 12.30 - instr Jenny

lördag 8 juni - kl. 15.00 - instr Jenny

tisdag 30 juli - kl. 13.00 - instr Nina

torsdag 15 augusti - kl. 13.30 - instr Nina

måndag 2 september - kl. 13.00 - instr Nina

måndag 30 september - kl. 13.00 - instr Nina

torsdag 7 november - kl. 13.30 - instr Nina

onsdag 4 december - kl. 13.00 - instr Nina


ANMÄLAN