SPECIALSÖK grundkurs

Att jobba med nosen - är både roligt och tröttande för hunden. Kursen kommer att ge dig kunskaper som gör att du lär dig träna hund på en helt ny nivå. Du kommer att få en djupare kunskap om inlärning. Inlärningen sker dessutom i samband med träning i dofternas värld. Denna kurs ska ge dig en inblick i specialsökets värld. Vi kommer bla arbeta med etiketten RÖD KONG. SPECIALSÖK är både fantastiskt som kommande blivande hundsport och otroligt bra som bara aktivering om man inte är någon tävlingsmänniska.

Vi jobbar med personlig och positiv målinriktad träning på våra kurser och har därför inte mer än 3-4 deltagare per kurs. På det sättet har vi möjlighet till en mera individuell träning av er som ekipage. Efter en grundkurs kan man välja att gå en fortsättningskurs alt vår 1 åriga grundutbildning i Specialsök.

5 st tillfällen à ca 1,5 timme. Kursavgift: 2.700:-

KURSER:

Onsdag 4 september - kl. 18.00-19.30 (övriga tillfällen: 11/9, 18/9, 25/9, 2/10) - instr NIna

Onsdag 6 november - kl. 18.00-19.30 (övriga tillfällen: 13/11, 20/11, 27/11, 4/12) - instr Nina


VÄNLIGEN ANMÄLA ER TILL KURS VIA MAIL - info@lyckligahundar.se - eller via vår ANMÄLAN - för anmälan - behöver vi namn, adress, mobilnr, ras, namn på hunden - vilken kurs du vill anmäla dig till.

 ANMÄLAN