NOSE WORK Workshop / träning

Vi fortsätter med Nose Work träningen med sök i olika miljöer och med olika svårigheter. För att deltaga på dessa träningstillfällen - krävs att du gått minst en kurs i Nose work.
Kursavgift: 450:- / tillfälle (max drygt 1 timme)
Max 3 deltagare - (minimum 2 st)
På varje träning får du välja mellan att träna svenska alt. int. dofter. Du kan välja mellan att träna klass 1 alt. klass 2.
Plats meddelas med sms - någon dag innan.
WORKSHOP /TRÄNING

Tisdag 16 maj - kl. 17.00 - Gustavsberg - instr Jenny

ANMÄLAN