SPÅR (Personspår/Hårda spår)

 Våra hundar har en helt fantastisk nos* Under denna kursen kommer vi främst jobba med hårda spår med det menas att vi kommer att låta hundarna spåra mycket på exempelvis asfalt!
Vi lär oss att lägga spår och hur vi försvårar för att utvecklas vidare. Vi arbetar enligt precisionsmodellen d.v.s vi lär hunden spåra det vi vill! Det krävs träning mellan kurstillfällena för att vi ska nå vårt mål! Vi jobbar med personlig och positiv målinriktad träning på våra kurser och har därför inte mer än max 3 deltagare på denna kurs. På det sättet har vi möjlighet till en mera individuell träning av er som ekipage.
5 st tillfällen à ca 1timme. Kursavgift 2.550:-

KURSSTART

Måndag 24 april - kl. 10.00-11.00 (Övriga tillfällen: 3/5 - kl. 14.00,  övriga datum kl. 10.00-11.00 - 24/5, 7/6, 21/6) - instr Nina

ANMÄLAN