SPÅRHUNDSUTBILDNING 

Mål
För dig som vill lära dig och din hund SPÅR. Hunden ska kunna spåra i alla slags miljöer och olika störningar samt att följa en utvald persons spår.

Innehåll
Precisionsspår, (näringsspår på asfalt börjar vi med)  problemlösningar, miljöträningar, praktik med egen hund. Det krävs mycket träning mellan varje tillfälle för att man ska klara att hänga med på utbildningen! Vi jobbar från början med hårda spår och går succesivt över i olika terränger.
Max 3 hundar - minimum 2 deltagare krävs för att utbildningen ska läggas upp

Utbildningen är på 10 tillfällen och beräknad till ca 2-2,5 timmar / tillfälle (beroende på antal deltagare) - Efter genomgång utbildning får man ett diplom att man genomgått en spårsutbildning - OBS! du blir inte certifierad id-spårshund! Dvs din hund och du kommer få en stor kunskap i spår och kan använda detta i olika sammanhang och framför allt en fantastiskt aktivering i alla olika slags miljöer!

Utbildningskostnad:
12.000:- inkl. moms utbildningskostnaden - delas upp på 2 delar (mars & augusti) alternativt så betalar man inför varje tillfälle - kostnaden blir då 1250:-/ tillfälle. 

Utbildningen hålls på onsdagar - kl. 11.30-ca 13.00 

Utbildningen är FULLBOKAD!

1. 29 mars

2. 26 april

3. 31 maj

4. 28 juni

5. 23 augusti

6. 13 september

7. 11 oktober

8. 15 november

9. 13 december

10. 3 januari 2024ANMÄLAN