DIABETES- /EPILEPSIHUNDSUTBILDNING

För mer information om denna utbildning  - startar kontinuerligt vart efter förfrågan. Man börjar med en grundutbildning på 5 träffar + grupp-träffar med tidigare utbildade ekipage - där vi jobbar med den kontiunerliga träningen. - kontakta nina  076-213 10 08 alt info@lyckligahundar.se för mer information.

Grundutbildning - 5 träffar à 2 timmar - kostnad 8.500:-
ingen kurs planerad förnärvarande

För fler grundutbildningar under ev under våren 2023 - kontakta nina för info - 076-213 10 08 alt info@lyckligahundar.se 


Månadsträffar efter genomgången grundutbildning / fortsättning/ coaching-träffar: