MISSA INTE DESSA:

Valpkurs start:

21 feb - kl. 18.00

26 feb - kl. 14.00

11 mars - kl. 14.00

12 mars - kl. 18.00

Fortsättningskurs vardagslydnad

17 febr - kl. 11.30 RINDÖ

19 feb - kl. 16.00

12 mars - kl. 18.30

15 april - kl. 18.00

Inkallning

24 mars - kl. 10.00

Aktiveringslydnad

18 feb - kl. 15.00 RINDÖ

7 mars - kl. 19.30

Tysta leken

19 feb - kl. 16.00

21 mars - kl. 16.00

Markeringskurs

7 mars - kl. 12.00

11 mars - kl. 14.30 RINDÖ

Lek & belöning

21 feb - kl.16.00

Balans o kroppskontroll

21 feb - kl. 20.00

Nose Work - klass 1

19 mars kl. 18.00

Nose Work - klass 2

11 mars kl. 14.30 RINDÖ

Max 4-5 hundar /grupp.

 

UTBILDNING I SPECIALSÖK -
intensivkurs i Norge  - start april 2017

 

Arbetar du med din hund eller vill du bara lära dig och din hund mera djupgående om SPECIALSÖK!

 

Denna kurs är en intensiv kurs och kommer att hållas i Svullrya, Grue, Norge.

 

Vi har mångårig erfarenhet, kunskap och forskning att utbilda dig och din hund till oanade nivåer!

 

Specialsökshunden har arbetat länge i människans tjänst. Väl etablerade användningsområden är bland annat hundar som söker minor, bomber, mögel och narkotika, men hunden skulle kunna användas mycket mer och inom flera områden. 
Miljövården är ett exempel där man med hjälp av hund snabbt kan upptäcka förorenande miljögifter. 
Andra områden där hunden med rätt utbildning är en oslagbar sensor är bland annat Identifieringsdressyr, Presentationssök, Vattensök, och många, många fler. Listan kan göras hur lång som helst. Endast fantasin sätter gränser.

 

Vi arbetar med presentation, detektion, diskrimination och identifikation samt kvalificerad inlärning i laboratoriemiljö. Du kommer att kunna mäta dina resultat på flera sätt , bland annat genom beteendeanalys av ditt och din hunds arbete. Samt genom detaljstudier av resultaten vid identifikationsövningarna. Din mekaniska skicklighet kommer att förbättras avsevärt.

 

Mål

Utbildningens mål är att ge hundar och hundförare en mycket grundläggande utbildning i specialsök.

 

Det är viktigt att du själv är intresserad av det du specialiserar dig inom då det kräver mycket arbete och träning. Exempel på specialiseringar; narkotika/droger (för att arbete förebyggande för en drogfri miljö), skadedjur (vägglöss & myror och kadaver), doping, barkborrar, ID-spårhund, läcksökshund, labb-hund mm.

Utbildningen hålls av specialsökslärare Nina Cooper Scholtzé

 

Kunskap

Då utbildningen kräver mycket av både dig som förare och hund är vi intresserade att ha olika kompetenser, raser på hundar med mera – men viktigast är att du vill bli riktigt bra på specialsök!

 

Undervisningen sker via föreläsningar, diskussioner, självstudier som redovisas muntligt och skriftligt samt mycket praktiskt arbete.

 

Några av de olika specialsökområden vi kommer att fördjupa oss i är bl a: Plattform, Sökbana, Mini/microsök, Spår, Utomhussök, Rumsök, ID-träning, mm

 

Tillfälle 1: Söndag 23 april - tisdag 25 april

Tillfälle 2: Onsdag 24 maj - fredag 26 maj

Tillfälle 3: Söndag 11 juni - tisdag 13 juni

Tillfälle 4: Söndag 20 augusti - tisdag 22 augusti

Tillfälle 5: Söndag 1 oktober - tisdag 3 oktober            

 

Kursavgiften för utbildningen är 25.000 SEK (inkl. moms). Det finns möjlighet att dela upp kostnaden på 6 månader; - 4,200:-/månad 

 

Självinförskaffat träningsmaterial, kurslitteratur, resa, kost & logi tillkommer. 

Kontakta Nina Cooper S  för mer info 076-213 10 08 alt. info@lyckligahundar.se eller gå in på ANMÄLAN